loading-img

Zašto da se prijavim kao autoprevoznik?

Septembrie 21, 2015

Po nekim statističkim podacima i procenama u Srbiji postoji oko 30000 pčelara, od toga je nešto preko 9000 članova SPOS-a, dok je oko 4000 selećih pčelara. S obzirom na pašne prilike, u Srbiji postoji mognućnost seljenja na nekoliko pa[a, pored one koja je u baznom pčelinjaku, dok se najviše pčelara opredeljuje na seljenje na suncokret.


Procenjuje se da svaki seleći pčelar u toku godine prevali od 200 do 500 kilometara, što čini tržište od 800 hiljada do 2 miliona pređenih kilometara. Iako je dosta onih koji imaju sopstveni prevoz, ostaje veliki deo tržišta koji pokrivaju nezavisni autoprevoznici.

U našu bazu se možete prijaviti ne samo kao nezavisni autoprevoznik, već i kao kolega pčelar koji ima kapacitet, da uslužno vrši transport košnica svojih kolega. Većina pčelara se upravo opredeljuje za kolege, koji imaju iskustva u seljenju pčela, ali svakako i cena usluga igra značajnu ulogu.

Prilikom prijavljivanja, pored kontakt podataka, potrebno je ostaviti podatke o prevoznom sredstvu i lokaciji, kako bismo na osnovu prikupljenih podataka mogli korisnicima dati najbolju preporuku.

Veliki broj pčelara traži autoprevoznike u okolini svojih selećih pčelinjaka kako bi smanjili troškove. Naša uloga je upravo u tome da im preporučimo autoprevoznika koji je najbliži njihovoj trenutnoj lokaciji, a istovremeno zadovoljava potreban kapacitet.

Prijavite se kao autoprevoznik sa svojim kapacitetima i  čekajte poziv pčelara.