loading-img

Mapa s dostupnými včelárov a majiteľov na báze ovocia plodín

• Údaje včelára •
Včelár : 267
Počet úľov : 13286
NUMBER_OF_FRAMES : 69253
• Údaje poľnohospodára •
Poľnohospodár : 42
hektárov : 1269.98
• Siatiny •
Slnečnica: 170.30 hektárov
Agát: 17.38 hektárov
Mandle: 5.00 hektárov
Jablká: 332.00 hektárov
Maliny: 6.30 hektárov
Višne: 53.00 hektárov
Hruška: 20.00 hektárov
Plum: 560.00 hektárov
Apricot: 54.00 hektárov
Lipa: 52.00 hektárov
• Matched offers •
Matched offers : 9
• Ciele projektu •
Priemerný ročný výnos za úľa v kg : 0
Cestoval vzdialenosť v km na 1 tony vyťaženého medu : 0
Využitie medu pastvín uvedené v% v pomere k celkovému počtu dostupných med pastvinách : 10.24 %