loading-img

Kako organizacije treba da koriste BeeWeb platformu?

Septembar 18, 2015

Pod pojmom organizacija podrazumevamo zainterosovane institucije, koje imaju mogućnost da proslede našem sistemu veliki broj potrebnih podataka, koje bismo, koristeći naš softver, upotrebili na takav način da svaki pčelar dobije adkekvatnu lokaciju za svoj seleći pčelinjak, uz uvažavanje svih neophodnih uslova za selidbu po pravilniku o seljenju pčela (“Službeni glasnik RS”, br. 73/10).

U slučaju kolektivnog rasporeda svih pčelara koji se nalaze u bazi, dolazi do izražaja sposobnost našeg algoritma da napravi maksimalne uštede u transportu. Naime, u tom slučaju klikom na dugme svaki pčelar dobija svoju lokaciju za selidbu udaljenu najpribližnije moguće srednjem rastojanju koje svi pčelari prelaze na toj paši. Na ovaj način, ukupni broj kilometara je ravnomerno podeljen i svi pčelari snose približno iste troškove seljenja.

Za ovu opciju potrebno je da se saglase svi pčelari, ili bar društava pčelara, koja su pod okriljem SPOS-a i da se napravi raspored na nivou čitave države. Naš predlog je da se svaki pčelar, koji se učlanjuje u SPOS jednom godišnje, izjasni o svojim potrebama i namerama kada je u pitanju selidba, tj da prosledi podatke o broju košnica koje bi selio, lokacija – mesta gde mu se košnice nalaze i odabere paše za koje je zainteresovan. Takve, uređene podatke bismo preuzeli od SPOS-a i koristili u našoj bazi.

S druge strane potrebno je prikupiti podatke o površinama koje su, ili će biti, zasejane određenom kulturom. Uvereni smo da ministarstvo poljoprivrede ili lokalne samouprave imaju podatke o poljoprivrednim proizvođačima koji su se opredelili za setvu uljane repice (oko 18.000 hektara) ili suncokreta (oko 180.000 hektara). Neophodni podaci podrazumevaju površinu pod određenom kulturom, mesto i kontakt podatke domaćina, naravno uz saglasnost da ugosti pčele na svom posedu. Uređene podatke o poljoprivrednicima bismo preuzeli i koristili u našoj bazi.

Nakon obrade podataka naš sistem je u mogućnosti da svakom pčelaru dostavi SMS poruku o njegovom rasporedu i konkakt podacima domaćina, uz sve ostale uslove ispunjene, koji podrazumevaju da je parcela domaćina adekvatne površine za njegov broj košnica, da je na udaljenosti koja je približno jednaka udaljenosti na koje sele sve ostale kolege pčelari.

Softver uzima u obzir optimalan broj košnica po hektaru za svaku od kultura, što je promeljiva veličina i o čemu bi mogla da se postigne saglasnos na nivou SPOS-a.

Pozivamo sve državne institucije da uzmu u obzir ove mogućnost i daju svoj doprinos, dok od pčelara i SPOS-a očekujemo podršku na ovom putu uređenja selidbe pčela u Srbiji.