loading-img

Zašto da se registrujem kao pčelar?

Septembar 18, 2015

Baviti se pčelarstvom na stacionarnom pčelinjaku može biti interesantan hobi koji obezbeđuje dodatni prihod, dok s druge strane profesionalni pčelari jako dobro znaju za izreku “na točkovima med rodi”. U praksi to znači da je potrebno u pravom trenutku biti na pravom mestu. Godinama pčele se sele na određena područja gde ima u izobilju medonosnih kultura. Na našim prostorima najzastupljenije su paše bagrema, suncokreta I livade. Veliki broj pčelara potraži svoje mesto seleći svoje pčele na bar jednu od pomenutih paša.

Seljenju bi trebalo pristupiti po aktuelnom pravilniku o seljenju pčela, kojim je između ostalog prepoznaje istitucija pašnog poverenika. To je čovek, pčelar, pašni poverenik, koji bi trebalo da poznaje pašne prilike u svom okruženju i na osnovu toga raspoređuje novopridošle pčelare na neku pašu. Posao obavlja na takav način da stacionarni pčelinjaci ne budu ugroženi, a  s druge strane da se i novopridošli pčeinjaci pravilno rasporede. Veoma zahtevna uloga za čoveka, kojeg je potrebno na neki način i stimulisati da se bavi ovim nezahvalinim poslom i istovremeno ne oslanjati se isključivo na lični entuzijazam.

BeeWeb platforma upravo preuzima ulogu pašnog poverenika, ali neumornog, koji ne zavisi od ličnog entuzijazma i koji istovremeno  ima na mapi rspored svih medonosnih kultura na nekoj teritoriji, zašto da ne na celoj površini Srbije, kao i raspored pčelinjaka na terenu. Na osnovu prikupljenih podataka naš softver vodi računa o tome da prilikom seljenja pčela svaki pčelar dobije svog domaćina imenom i prezimenom i brojem telefona, koji gaji kulturu za koju je pčelar zainteresovan na površini koja je adekvatna njegovom broju košnica i nalazi se na najkraćem mogućem rastojanju, a da ne ugrožava druge kolege pčelare.

Pored toga, veoma važna činjenica je da je svaki od kolega pčelara koji je u sistemu u mogućnosti da dobije svog domaćina, čime se izbegava mogućnost da se na istom prostoru nađe ogroman broj košnica. Na taj način se rešava trenutno gorući problem prenaseljenosti, s obzirom da se najveći broj doseljenih košnica na pašu nalazi neposredno pored glavnih saobraćajnica, dok velike površine medonosnih kultura ostaju neiskorišćene.

Prijavom u naš sistem pčelari dobijaju mogućnost da pregledaju bazu raspoloživih medonosnih kultura koje su dostupne u našoj bazi i  kontakiraju poljoprivrednika koji poseduje određenu kutluru. Nakon sklopljenog dogovora zauzeta parcela se sklanja iz pretrage i više nije raspoloživa drugim pčelarima, što se prikazuje i na mapi.

Registrujte se i pronađite svog domaćina i na taj način zauzmite svoje mesto na paši.

Pored ovakvog pojedinačnog rasporeda koji zavisi od trenutka u kojem pčelar traži lokaciju, jer veći deo može biti, na primer, zauzet, moguće je vršiti kolektivni raspored. Više o ovom načinu rasporeda pogledajte na strani za pčelarske organizacije.