loading-img

Mapa sa raspoloživim pčelarima i ratarskim parcelama

• Podaci pčelara •
Pčelar : 275
Broj košnica : 508535909
Broj ramova : 69243
• Podaci poljoprivrednika •
Poljoprivrednik : 44
Hektara : 1361.48
• Usevi •
Suncokret: 170.30 hektara
Bagrem: 17.38 hektara
Badem: 5.00 hektara
Jabuke: 332.00 hektara
Maline: 6.30 hektara
Višnja: 143.00 hektara
Kruška: 20.00 hektara
Šljiva: 560.00 hektara
Kajsija: 55.50 hektara
Lipa: 52.00 hektara
• Prihvaćene ponude •
Prihvaćene ponude : 9
• Ciljevi projekta •
Prosečni godišnji prinos po košnici u kg : 0
Pređena udaljenost u km po 1t obranog meda : 0
Iskorišćenost pašnjaka data u % u odnosu na ukupnu raspoloživost pašnjaka : 9.55 %